Chi tiết chương trình bảo hành lỗi pin phù cho MacBook Pro 13″ không Touch Bar

Mình tổng hợp thông tin chương trình đổi pin của MacBook Pro 13″ non-Touch Bar ở đây để anh em nào cần có thể tham khảo. Chương trình này liên quan đến việc pin của một số mẫu MBP bị phồng và bạn sẽ được thay thế miễn phí ngay cả khi đã hết hạn bảo hành (do đây là lỗi của Apple). Tình trạng Apple nói rằng linh kiện của một số máy MacBook Pro 13 inch có thể bị hỏng khiến…

Đọc tiếp