Giỏ hàng 0

4 bước kiếm tiền cùng Ốp Lưng Chất


1/ UPLOAD ẢNH

Sau khi tài khoản được duyệt, bạn phải đăng nhập (để tự động tạo link affiliate) và vào phần in ốp lưng điện thoại ->
chọn loại ốp lưng bạn muốn thiết kế, hiện tại website cung cấp đầy đủ các dòng từ iPhone 5 đến iPhone 11 Pro Max


2/ SHARE DESIGN

Sau khi thiết kế mẫu ốp lưng thành công nhấn nút share design, link chia sẻ xuất hiện (có tham số &ref=… ở cuối) tương ứng với tài khoản , website của mình để hệ thống đo lường chính xác hiệu quả chiến dịch.


3/ QUẢNG BÁ LINK

Chia sẻ link thông qua website, blog, mạng xã hội của bạn hoặc sử dụng công cụ quảng cáo Marketing Online.

  • Quảng cáo chiến dịch trên Facebook
  • Quảng cáo hiệu quả với Google Adwords
  • Tối ưu SEO gia tăng chuyển đổi
  • Sử dụng Email maketing linh hoạt

4/ NHẬN HOA HỒNG

Truy cập tài khoản để thống kê chuyển đổi chi tiết đến từng đơn hàng từ đó điều chỉnh và tối ưu chiến dịch hiệu quả hơn.

Hoa hồng 20% trên mỗi đơn hàng thành công và được thanh toán vào ngày 10 hàng tháng