Giỏ hàng 0

3年前,因騎車導致下體受傷,出現了勃起功能障礙(陽痿)。從那時起,每次性愛都需提前使用威而鋼犀利士。否則勃起困難、無力。

Banner 800×419

<a href=”https://oplungchat.com/danh-muc/op-lung-iphone/tu-thiet-ke/” target=”_blank”><img src=”https://oplungchat.com/wp-content/uploads/2020/02/oplungchat_banner_800.png” alt=”Thiết kế ốp lưng điện thoại”/></a>

Banner 850×150

<a href=”https://oplungchat.com/danh-muc/op-lung-iphone/tu-thiet-ke/” target=”_blank”><img src=”https://oplungchat.com/wp-content/uploads/2020/02/oplungchat_banner_850.png” alt=”Thiết kế ốp lưng điện thoại”/></a>

Banner 729×90

<a href=”https://oplungchat.com/danh-muc/op-lung-iphone/tu-thiet-ke/” target=”_blank”><img src=”https://oplungchat.com/wp-content/uploads/2020/02/oplungchat_banner_729_1.png” alt=”Thiết kế ốp lưng điện thoại”/></a>

Banner 729×90 – Ảnh động

<a href=”https://oplungchat.com/danh-muc/op-lung-iphone/tu-thiet-ke/” target=”_blank”><img src=” https://oplungchat.com/wp-content/uploads/2020/02/oplungchat_banner_729.gif ” alt=”Thiết kế ốp lưng điện thoại”/></a>